Slange

Slangen er et urgammelt, tvetydigt symbol. I fortællingen om syndefaldet i biblen personificerer slangen Lucifer. Det er den, der forleder de første mennesker til at spise af kundskabens træ. Med den forbudne frugt, som Eva får af slangen og videregiver til Adam, menes menneskets bevidstgørelse. Gennem sin bevidsthed opnåede mennesket magt over naturen.

Bevidsthedensfødsel turde være den mest revolutionære proces i det levendes udviklingshistorie. Ved bevidstheden adskiller mennesket sig grundlæggende fra alle andre levende væsener. Derigennem nærmede han sig lighed med guderne. Men på den anden side blev han sig også sin dødelighed bevidst. Det er den giftige side af den forbudne frugt. I de ikke-jødiske folks urmyter hører slangen til den store Moder Natur. Den var Jordmoderen. Slangen bor i huller i jorden. Det kan have ført til i slangen at se en Jordmoderens fallos.

Ifølge urgamle forestillinger befrugtede Jordmoderen sig selv. Dog er Jordmoderen ikke blot livets moder men også dødens opslugende moder. I de senere mytologier bliver den Store Gudinde som dødsgud dom altid fremstillet sammen med slanger. Derved forklares slangens dobbelte aspekt som symbol. Den er for det første et forvandlingssymbol og står for genfødsel og livets genopståen. Som et koldt naturvæsen, uden personligt forhold til mennesket og farligt for ham symboliserer slangen det truende aspekt ved naturen, som i døden indgiver sig selv liv igen.

Som forvandlings- og dermed som frelsesymbol er slangen samtidig et symbol på det højeste, Gudssønnen, Verdens-ånden o.a. Således finder vi i middelalderlige fremstillinger slangen både som en djævelens attribut og samtidig som Jomfru Marias attribut og også sammen med Jesus. Men selv slangens gift er ikke kun dødbringende. Til alle tider har den i små doseringer været anvendt ved tilberedning af medicin.

Endnu i dag er dobbeltslangen symbol for læger og apotekere. Den symboliserer her i sit dobbeltaspekt, at såvel sygdom som helbredelse udgår fra naturen og er naturlige fænomener.

I drømmene er slangens betydning overordentlig mangesidig. Den symboliserer også menneskets instinktbundne driftsnatur.

Ved unge mennesker kan det være rimeligt at tyde slangen seksuelt. 5. Freud så i slangen et typisk fallisk symbol. Dermed er slangens symbolbetydning imidlertid på ingen måde udtømt.

I ældre menneskers drømme og hos dem, der står ved deres livs midte, vil slangen for det meste vise sig som et forvandlings- og fornyelsessymbol.

Den kan selvfølgelig også dukke op som et faresignal, hvis den drømmende venter sig ungdomskraft gennem seksuelle udfoldelser. Faren for, at en mand i livets midte på den måde ligger under for en slanges forførrelseskunster, hvor ved folkemunde forstår en koldtberegnende kvinde, er nærliggende.

(se Dyr)

Denne side er en del af http://www.chatbreak.dk